Beweging - Jack Deen

"Ik wil sterven op het water, maar dat is een zorg voor later", deze zin herinnert mij aan het oeroude idee dat je geen twee keer in dezelfde rivier stapt

Ik wil sterven in die oneindige flux juist omdat ik me dan constant op de proef moet stellen, het vergt dat ik ongemakkelijk dicht bij mezelf ben

Laat me verdrinken in mijn ego

Laat me er vooral telkens indonderen

wanneer ik denk over water te kunnen lopen

Mijn ouders hebben me al hun zwaktes nagelaten

Alleen door beweging maak ik kans om me los te wrikken

Ik ben anders gebouwd

Niet gebouwd op de normale wereld

Beweging betekent voor een paria als ik Overleving, nog steeds kies ik een kostuum en schilder ik een gezicht

Maar het is niet meer een ijzeren masker

Een Janusgezicht, of het gelaat van komedie en tragedie

Het is een bleke laag porselein geworden, waar ik en de ander gemakkelijk door kunnen breken

Ik ben nu eeuwig in beweging

Wat zal ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mij