For Elvis press seven - Melle Dotinga

Er staat een jukebox in de hemel

Met één knop: for Elvis press seven

En dan verschijnt hij in vol ornaat

Met de holy Bible in zijn hand

De kuif strak omhoog

En als het nodig is de handen ook

De god van de rock & roll

Jubelt wat af tussen al die engelen

Toch kunnen weinig mensen

De knop op die jukebox zomaar vinden

Het ontbreekt ze aan de losheid

En niet alleen in die wigg’ling pelvis

Want zeg nou zelf, wie weet tegenwoordig

de hemel nog te vinden hier op de aarde

Wie is zo muzikaal, zo lateraal, zo ideaal

Dat zij de heavenly moves weten te maken

Nee, het lijkt er toch steeds vaker op

Dat we allemaal opgesloten zitten

In de Jailhouse Rock van deze held

Dat de tralies van de braafheid ons weerhouden

Van het schudden van de heupen

Van het losbreken van tradities

Van het shaken en het swingen

Van de bevrijding van de sleur

Dus Elvis, gast, daal toch please, please, please

Weer even af naar onze wereld

Help ons met je courage, moves en smile

Zodat iedereen het weer heerlijk op z’n heupen krijgt

For Elvis - press seven!

And you’re in heaven