Langer beweegt het lezen - Frank Bond

In de spiegel staat de ziekte

Schrijf haar niet op

Maar schrijf wel door

In de naam van wat

Brandt en kwelt en zich voedt

Op jou of mij, om het even,

Een berg in de verte doemt op

Iemand doet zich voor als regen

Spreekt de spreuk

“alles klaar op”

Alles behalve die rimpels op je handen

De vlekken van ouderdom overal

Het lopen vergaat al trager

Lezen beweegt niet

Langer beweegt het lezen

Waarom vraag ik me van alles af

Glij me maar in dit warme bad

De zon doorbreekt

De stilte

Ik stop

Gevallen voor het lot