Dorp in de diepte

Dorp in de diepte

Dorp in de diepte

Voor het verdronken Etersheim

vruchtbare gronden
dempen ruige rollers
Van ooit de Zuiderzee

maar waar haal je warmte
als de winter komt
en vorst en kilte brengt

dan is de schop
snel gestoken
in wat dichtbij is
zonder oog
voor wat komen gaat
voor aangevreten dijken

zo werd brandstof
voor behuizing
brandstof voor verhalen
over wat verdween
in Zuiderzeese golven

schoolkinderen leren nu
over wat er toen verdween

over hoogveen, hoogmoed
drijvende honden, koeien,
schapen, ouders
kinderen misschien

golven kennen geen genade
het dorp verdween in de diepte
opportunistische keuzes
leerden ons
een harde Hollandse les

©2023 Melle Dotinga - Dichter des Waterlands

©foto: Ian Espinosa - Unsplash

Dorp in de diepte