Een Kerstmeisje

Een Kerstmeisje

Een Kerstmeisje

Zo voor kerst, voor het eerst

Vader

In geluk gespreid


Met zij die hier

zo licht als lam

ons aardse binnendrijft


Zie rijk van liefde

Stralend zog

dat goud uit wit verrijkt


Te pas geboren

Schenkt daar licht

zover ons rijkdom reikt

Een Kerstmeisje