Door Evert Smit | 1ste Dichter des Waterlands

Geest uit de fles

Door Evert Smit | 1ste Dichter des Waterlands

Ergens in een houten meerhut, een gitaar ontketent 

een geest, ontsnapt in vlees de dans, druïdes  

van de dorpsnacht, palingblues in trance 

 

Zompige licks kerven zich door draagbalken 

van vergetelheid, protest pokend in vuur  

van gene zijde, onze onderhuid van smeulend lijden

 

Zie platgeslagen menshaar, verdreven door meutes  

aangezogen Apache zielen marcherend in chant  

van opstand tegen verslindend dagritme, o dat enge  

 

niemandsland  

 

waar niemand zich herinnert tot waar en hoe waar  

haar handgebaar en haar bezwering strijkt en  

tot hoe ver onsterfelijkheid tijdelijk lijkt 

 

Hier en in ieder geval 

Bespeeld door je onbespeelbaarheid  

voelt de gitaar de hand onze ziel 

 

in vleesgeworden dans gevangen in cadans  

 

zich even zo waarlijk beroerd 

als ontembaar vluchtgevaarlijk 

 

Palingblues, wees ons genadig 

    

Door Evert Smit | 1ste Dichter des Waterlands