Vaarsloot

Vaarsloot

Vaarsloot

Voor Jaap Bol

Allemaal begonnen we
in vruchtbaar water
kwamen via
moederlijke vaarsloot
De wereld in
wezenlijk
vruchtbaar voor verbinding
voor verwondering

Zo zagen we historie
onze verbeelding op gang
die vaarsloot in Warder
wat droeg zij?
wat golfde er?
en waar naartoe?


hoog opgetast
door kroos en slijk
ploegende sloepen
tilletjes omhoog
en tilletjes omlaag
aan de overkant
liefdes
en andere ladingen
van deze naar
andere zijde
heen en weer terug

nu
vaarsloot gedempt
net als de stemmen
van de meeste boeren
dorpelingen bewandelen
andere wegen
bouwen spreekwoordelijke tilletjes
prikkelen zo nieuwkomers
in het dorp
tot oversteek
tot deelname
tot dorpsheid

soms tegen beter weten in
maaien, ploegen
zaaien, zingen
geen til te hoog
en geen water te woest
om mensen te verbinden

Deze dorpsman
zorgt voor
doorgaande stromen
maakt mensen vertrouwd
met het dorpse

Vanuit het besef
dat water
wel blijft stromen
maar dat elke sloep
een duwtje
en soms
een stuurman
nodig heeft

Vaarsloot