Verslagen

Verslagen

Verslagen

Naar aanleiding van het 'vieren' van de Slag op de Zuiderzee

Het was oorlog
Het is oorlog

Dappere, stoere Geuzen
Versloegen laffe
gemene Spanjaarden
Vervang de namen
Verplaats de tijd
Verruil de kwalificaties

Het was oorlog
Het is oorlog

Musketten of Patriots
Leopards of galjoenen
F16’s of bijlen
Himars of hakmessen
Pikhouwelen, clusterbommen
Scheepskanonnen, hellebaarden
Mortieren, handgranaten

Het was oorlog
Het is oorlog

De slag gewonnen
De strijd verloren
Het zwaard geheven
Het kruit verdampt
De lichamen begraven
De gewonden verzorgd
De lijken geteld
De weduwen en wezen ook

Het was oorlog
Het is oorlog

De Zuiderzee veroverd
De vijand verslagen
Bachmoet herwonnen
De Krim verloren
Gesneuvelden geteld
Moeders, opa’s, kinderen
Mannen, jongens
Geveld door geweld

Het was oorlog
Het is oorlog

Verdriet snijdt door zielen
Dwars door generaties
Gevluchten vertellen
Verhalen, verschrikking
Missen thuis en hun hond
Verlangen naar vrede
Naar overwinning
Van angst en van trauma

Het was oorlog
Het is oorlog

Lees alle verslagen
Deel de verhalen
Eer de getuigenissen
Beschrijf de gebeurtenissen
Want we zijn pas verslagen
Als we niet meer beseffen
Dat overal, elke strijd
Alleen maar verliezers kent

Het was oorlog
Is het nu voorbij?

©2023 Melle Dotinga - Dichter des Waterlands

©foto: Ahmed Akacha

Verslagen